Online Alışveris

Hikayemiz

21/04/2015

DANEM' in kurucularından olan Prof. Dr. Zeynep Güzel Seydim,lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden tamamlamıştır. İkinci yüksek lisansı ile doktora çalışmalarını ise 1994-2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. Özellikle Kefir konusunda uzmanlaşmış ve önemli araştırmalar yayımlamıştır. Çalışmalarını 2001 senesinden itibaren ülkemizde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sürdürmüş, doktora ve yüksek lisans tezleri yönetmiştir. Kefir konusunda dünyanın en önde gelen bilim insanlarından olan kurucu ortağımız Güzel Seydim, hâlen birçok ülkede ve Türkiye'de çok sayıda konferansa, Avrupa Birliği ve Tübitak proje değerlendirme panellerine, uluslar arası araştırmalara davetli olarak katılmaktadır. 

Diğer kurucu ortağımız Dr. Tuğba Kök Taş ise, fermente süt ürünleri alanında uzmanlaşmıştır. Doktorasını kefir teknolojisi üzerine yapmış, araştırmalarında bilime ve topluma faydalı olacak önemli bulgular tespit etmiştir. Kurucularımızın birlikte, birçok uluslararası ve ulusal yayın, kitap bölümü ve bildirileri bulunmaktadır.

Kurucu ortaklar, yaptıkları bilimsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan araştırma ve bulgularının endüstriyel uygulamalara önemli katkılar sağlayacağına inanmaktadırlar. Bu inanç ve düşüncelerini hayata geçirmek için "Göller Bölgesi Teknokent" nezdinde, bilim ve teknoloji temelli uluslar arası ilk gıda şirketi olan DANEM Ltd.Şti.'yi kurmuşlardır. Uzun yıllar araştırma projelerinden elde ettikleri bilgileri topluma sunmayı hedefleyen kurucularımızın, kefir teknolojisiyle ilgili patent önerileri Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. Buna dayanarak kurucu ortaklar, doğal kefir mayasının geleneksel usullerden endüstriyel üretime taşınabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne Faydalı Model başvurusunda bulunmuşlardır.

         

Tags: Danem Kefir Kefir Mayası