MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Danem Süt ve Süt Ürünleri Ambalaj Gıda Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü Teknokent Binası L-102 Isparta

DAVRAZ VERGİ DAİRESİ / 270 047 9302

Telefon: +90(246) 237 0509 ve 0532 246 5907

Faks: +90(246) 237 0509

Web Adresi: www.kefirdanem.com E-posta: iletisim@kefirdanem.com

ALICI

Ad/Soyadı Varsa Unvanı: ……

Adresi: …..,

Telefon: ……,

E-posta:  …..

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: İs bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.kefirdanem.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0 (246) 2370509 veya 0532 246 59 07 telefonlarından sipariş ettiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede sat fiyat belirtilen mal/hizmetin sat ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, sata konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, sat fiyat, ödeme sekli, teslimat koşullar vs. sata konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kefirdanem.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha sözleme alıcı tarafından …………… tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının email adresine email gönderilecektir.

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu ………… adresinde …………..’a teslim edilecektir.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masraf Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatma hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ambalaj yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve salam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleme konusu mal/hizmetin salam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlar ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleme konusu mal/hizmet, Alıcıdan baka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimat kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrak iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti artlar içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Malın Cinsi ve türü, Miktar, Markası, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Sat Bedeli www.kefirdanem.com isimli web sitesindeki tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası saylan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL PEŞİN FİYATI: Malın peşin fiyat sipariş sonu mail atlan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içerisinde mevcuttur.

MADDE 10- FAIZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30 dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya kar 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 11- PEŞİNAT TUTARI: Malın peşinat tutar sipariş sonu mail atlan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içerisinde mevcuttur.

MADDE 12- ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kart ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kart ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleme konusu malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefonla bildirimde bulunulması ve is bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.kefirdanem.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ürün ambalajının açılmamış ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mala ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal iadesi alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen malın teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 14- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kart ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kart sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya kar sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraflar ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolay temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolay Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME: Is bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI : Danem Süt ve Süt Ürünleri Ambalaj Gıda Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ALICI

Adı Soyadı : …… Tarih : ….