hikayemiz

• DANEM kurucusu olan Prof. Dr. Zeynep Banu GÜZEL SEYDİM Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nde ikinci yüksek lisans ve doktora çalışmalarını 1994-2001 yılları arasında tamamlamıştır. Özellikle Kefir konusunda uzmanlaşmış ve önemli araştırmalar yayınlamıştır. 2001 senesinden itibaren ülkemizde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmüş, doktora ve yüksek lisans tezleri yönetmiştir. Kefir konusunda dünyanın en önde gelen bilim adamlarından olan kurucu ortağımız birçok ülkede ve Türkiye’de çok sayıda konferanslara, Avrupa Birliği ve ulusal proje değerlendirme panellerine, uluslar arası araştırmalara davetli olarak katılmaktadır.

• Danem kurucusu Doç. Dr. Tuğba KÖK TAŞ fermente süt ürünleri alanında uzmanlaşmıştır. Doktorasını kefir teknolojisi üzerine yapmış, bilime ve topluma faydalı olacak önemli bulgular tespit etmiştir. Kefirin mikrobiyal içeriği, ileri mikrobiyal tekniklerle tanımlama, doğal kefirin sağlık üzerine etkileriyle ilgili lisans ve lisansüstü öğrencileriyle bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Kurucularımızın beraber birçok uluslararası ve ulusal yayın, kitap bölümü ve bildirileri bulunmaktadır.

• Kurucu ortaklar yaptıkları bilimsel faaliyetler sonucunda araştırma bulgularının endüstriyel uygulamalara önemli katkılar sağlayacağına inandıklarından dolayı “Göller Bölgesi Teknokent” inde bilim ve teknoloji temelli gıda ARGE şirketi olan DANEM Ltd.Şti.’yi kurmuşlardır. Uzun yıllar araştırma projelerinden elde ettikleri bilgileri topluma sunmayı hedefleyen kurucularımız araştırmacı kimlikleriyle Türk Patent Enstitüsü tarafından kefir teknolojisiyle ilgili dört patent ve bir Faydalı Model Türk Patent Enstitüsünden tescillenmiştir.

• Sürekli gerçekleştirilen ARGE çalışmalarıyla öncelikle Büyüdanem büyüyen yaş kefir mayası, sonrasında sırasıyla Endanem Kuru büyüyen kefir mayası, Sevdanem dane içermeyen tek kullanımlık kefir mayası, BüyüYo probiyotik yoğurt mayası ve dane mayadan üretilen Kefirzadem ve Kefirdanem kefir ürünlerini çıkarmıştır. Danem firmasına ait 6 marka Türk patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir.

• Devam eden ARGE çalışmalarıyla öncelikle alerjik bireylerin ihtiyacı olan kefir ve yoğurt mayaarının keçi temelli çeşitleri çıkarılmıştır. Keçi temelli Büyüdanem ve Sevdanem kefir mayalarımızla BüyüYo keçi temelli yoğurt mayamız ürünlerimiz arasına girmiştir.

• Güçlü ARGE çalışmalarımızla su kefir mayamız da Büyüdanem markamızla ürünlerimiz arasında yerini almıştır. Özellikle vegan ve alerjik dostlarımız için önemli probiyotik kaynağı olmuştur.

• ARGE çalışmalarımızla bitkisel temelli Sevdanem kefir mayamız da (vegan ve alerjik dostlarımız için) ürünlerimiz arasına katılmıştır.

• DANEM, ülkemizde üretilemeyen ve bundan dolayı yurt dışına bağımlı kalınan doğal ve güvenilir kefir ve yoğurt mayalarının üretimini gerçekleştirmeyi, ayrıca alerjik ve vegan dostlarımız için ARGE projeleriyle doğal ve güvenilir ürünler üretmeyi sorumluluk olarak görmektedir.

BELGELER