SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Kurumsal anlayışımızın temeli olan değerlerimizle tüm faaliyetlerimizde ekibimize, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz.

Nitelikli ARGE projelerimizle; üst kalitede, katma değeri yüksek özgün ürünler, çözümler ve hizmetlerle sürdürülebilir büyümeyi destekleriz.

Rekabet gücünü arttırmak için özgün ürünlerle toplumda farkındalık yaratarak, temel değerimizin nitelikli insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.

İnsan hakları ve küresel ilkeler anlayışında faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz, tüm ülkelerin yasalarına uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz.

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizi doğru olarak yönlendirir ve yönetiriz.

Saygılı, cana yakın ve mütevazi yaklaşımımız ile çalışanların da birbirlerine karşı davranışlarını bu yönde teşvik ederiz.

Takım çalışmasını ve iş birliğini destekler; çalışkan, disiplinli, titiz ve sabırlı olmayı, özgün düşünmeyi özendiririz.

Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın ‘’ Sağlıklarının Korunması için ‘’ faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alır, Sağlıklı Yaşam Programları gerçekleştirerek katılımı destekleriz .

Tüm faaliyetlerimizin çevresel gerekliliklerini, oluşturduğumuz Çevre Politikamız anlayışında en üst düzeyde gerçekleştiririz. Çevre konularındaki duyarlılığımız, yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir bilinçle çalışmalarımızı yönlendiririz.

Atıkların ve doğaya etkilerin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların korunmasını; ürün ve proses tasarımlarımızda, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.

Sosyal Sorumluluğumuz çerçevesinde; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması, tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş birliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.

Sosyal konularda farkındalığın arttırılmasını eğitim programlarımız (ilk öğretim, orta öğretim ve üniversitelerde) ile destekleriz.