Ülkemizde Kefir ve Yoğurt Mayaları Üretiminde Lideriz!

Kefir danesinden üretilen kefir ilk olarak sağlıklı yaşam ve uzun ömürleriyle bilinen Kafkaslar tarafından tüketilmiştir.  1900’lü yılların başında uzun ve sağlıklı yaşamları bilim dünyasının da ilgisini çekmiş ve tükettikleri kefirle ilişkilendirilmiştir. Kefir danelerini sır gibi saklamalarına karşın 19. yüzyılın sonlarına doğru Orta Asya’dan Avrupa’ya yayılmıştır. Probiyotik madeni olan kefir danesi içerdiği çok çeşitli laktik asit bakterileri, asetik asit bakterileri, Bifidobakterler ve mayalar bakımından ön plana çıkmakta ve benzeri etkinlikte probiyotik gıda kaynağı bulunmamaktadır. Probiyotik bakteri ve maya zenginliği itibariyle kefir danesinden üretilen kefir,  sağlık yönünden yararları bilinen doğal bir fermente süt ürünü olarak bilim dünyasının da dikkatini çekmiştir.

Danem kurucusu Prof. Dr. Zeynep Banu Güzel Seydim, yoğurt üretiminde farklı maya kullanımının etkileriyle ilgili yaptığı master tezi ve 1996 yılında ABD’de başarıyla tamamladığı kefir fermantasyon/mikrobiyoloji/sağlık etkileriyle ilgili doktora tezi ve yayınlarıyla fermente süt ürünleri teknolojisinde uluslararası öncü araştırmacı olarak tanınmaktadır. Danem kurucusu Doç. Dr. Tuğba Kök Taş, kefir dane mayasından üretilen kefir içeriğininmikrobiyal tanımlama ve sağlık etkileriyle ilgili çalışmalar yapmakta veyayınları uluslararası düzeyde önemle takip edilmektedir. Diğer bilim insanlarınıngerçekleştirdiği yayınlarda dakefir danesinden üretilen kefir, sağlık etkileri bilimsel olarak en çok araştırılan gıdaların ön sırasında yer almaktadır.

Fermente Süt Ürünleri Tebliğimizde kefir, kefir dane mayasından veya kefir starter kültüründen üretilebilmektedir. Bilimsel olarak faydalı etkilerinin tespit edildiği araştırmalarda “kefir dane mayası”  kullanıldığı bilinmektedir. Danem’in akademisyenler tarafından kurulmasının nedeni ticari üretimlerde, üretimi teknik bilgi gerektiren kefir dane mayası yerine kullanımı kolay ve zahmetsiz olan, yurt dışında üretilen ve mikroorganizma çeşitliliği sınırlı “kefir starter kültürünün” tercih ediliyor olmasıdır. Kefirde olduğu gibi, tarihte Anadolu’dan Avrupa’ya yayılmış yoğurdumuzun bile mayasının artık ülkemize yurtdışından geliyor olmasına karşı,akademisyenlerimizingüçlü bilimsel bilgi birikimini toplumun faydasına aktarma hedefiyleDanem tarafından doğal yoğurt ve kefir maya üretimleri yapılmaktadır. Tamamen Anadolu genleri taşıyan mikroorganizmaları içeren; genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içermeyen, katkısız, koruyucusuz, dolgusuz kefir ve yoğurt maya üretimleriTürk Patent Enstitüsü tarafından tescilli patentler ve Faydalı Modelle, güçlü ARGE çalışmaları ve uyumlu ekibimizle özenle gerçekleştirilmektedir.

Kefir, kefir danesiyle mayalanarak elde edilen fermente, fonksiyonel bir süt ürünüdür❤️Sütte bulunan başlıca karbonhidrat, glikoz ve galaktozdan oluşan disakkarit LAKTOZdur. Laktozun tatlılığı, glikoza göre daha düşüktür, bundan dolayı süt çok tatlı hissedilmez. Laktoz, normal koşullarda sindirim sisteminde “laktaz” enzimiyle yapı taşlarına parçalanır ve kan yoluyla vücutta gerekli hücrelere enerji metabolizmasında kullanılmak üzere taşınır💛Bazı bireylerin ince bağırsakta laktaz enziminin yetersiz/hiç bulunmaması laktozun sindirilememesi ve emilememesine neden olur, bundan dolayı vücutta şişkinlik, sancı vb rahatsızlıklara neden olur. Yoksa laktoz kötü, bağırsak/vücut hücrelerine zararlı alerjiye neden olan zararlı bir bileşen değildir💚Sütün 100 ml sinde yaklaşık 5 gr laktoz bulunur; kefir fermantasyonunda mayadaki mikrofloranın hepsinin gelişimi için enerjiye ihtiyacı vardır, sütteki laktozu kendi gelişimleri için metabolize ederler 💙SDÜ Gıda Mühendisliğinde yapılan ve Danem’in de ARGE labıyla destek olduğu bu güzel tez çalışmasında fermantasyon süresince belirlenmiş saatlerde, hem mikrobiyal aktivite hem karbonhidrat profilindeki değişim HPLC/RID ile belirlendi 🧡Fermantasyon süresince mikrobiyal aktivite 4. saate kadar hızlı artış gösterdi ve 18. saate kadar kademeli olarak devam etti💖Buna bağımlı olarak laktoz 2g/100 ml ye kadar azalma gösterdi💚Glikoz ve galaktoz oranları da fermantasyon süresince artış ve azalışlar gösterdi. Ayrıca enzimlerle sentezlenen prebiyotik özellikteki galaktooligosakkaritlerin oluşumu da fermantasyon süresince tespit edildi; galaktooligosakkaritlerin tatlılığı daha hissedilir düzeydedir, ancak sindirim sisteminde sindirilmeden kalın bağırsağa geçerek probiyotikler tarafından kullanılırlar❤️ #bilgi #araştırma #geliştirme #tez #sdü #gıda #kefir #kefirdanem #kefirzadem
Kefir, kefir danesiyle mayalanarak elde edilen fermente, fonksiyonel bir süt ürünüdür❤️Sütte bulunan başlıca karbonhidrat, glikoz ve galaktozdan oluşan disakkarit LAKTOZdur. Laktozun tatlılığı, glikoza göre daha düşüktür, bundan dolayı süt çok tatlı hissedilmez. Laktoz, normal koşullarda sindirim sisteminde “laktaz” enzimiyle yapı taşlarına parçalanır ve kan yoluyla vücutta gerekli hücrelere enerji metabolizmasında kullanılmak üzere taşınır💛Bazı bireylerin ince bağırsakta laktaz enziminin yetersiz/hiç bulunmaması laktozun sindirilememesi ve emilememesine neden olur, bundan dolayı vücutta şişkinlik, sancı vb rahatsızlıklara neden olur. Yoksa laktoz kötü, bağırsak/vücut hücrelerine zararlı alerjiye neden olan zararlı bir bileşen değildir💚Sütün 100 ml sinde yaklaşık 5 gr laktoz bulunur; kefir fermantasyonunda mayadaki mikrofloranın hepsinin gelişimi için enerjiye ihtiyacı vardır, sütteki laktozu kendi gelişimleri için metabolize ederler 💙SDÜ Gıda Mühendisliğinde yapılan ve Danem’in de ARGE labıyla destek olduğu bu güzel tez çalışmasında fermantasyon süresince belirlenmiş saatlerde, hem mikrobiyal aktivite hem karbonhidrat profilindeki değişim HPLC/RID ile belirlendi 🧡Fermantasyon süresince mikrobiyal aktivite 4. saate kadar hızlı artış gösterdi ve 18. saate kadar kademeli olarak devam etti💖Buna bağımlı olarak laktoz 2g/100 ml ye kadar azalma gösterdi💚Glikoz ve galaktoz oranları da fermantasyon süresince artış ve azalışlar gösterdi. Ayrıca enzimlerle sentezlenen prebiyotik özellikteki galaktooligosakkaritlerin oluşumu da fermantasyon süresince tespit edildi; galaktooligosakkaritlerin tatlılığı daha hissedilir düzeydedir, ancak sindirim sisteminde sindirilmeden kalın bağırsağa geçerek probiyotikler tarafından kullanılırlar❤️ #bilgi #araştırma #geliştirme #tez #sdü #gıda #kefir #kefirdanem #kefirzadem
Sevgili dostlarımız kefir fermantasyonunda en önemli koşullardan birisi mayalama sıcaklığıdır🤓 Kefir mayalama sıcaklığı 25 derecede 18-22 saat arasında olur🤗Mevsim sıcaklığı fermantasyon süresini çok etkiler👉kışın süt soğuduğu için süre uzar, yazın ise normal istenen sıcaklığın 5-10 derece üzerine çıktığı için mayalama süresi kısalır, bunlar gayet normaldir, yazın mümkünse klimalı 25 derece ortam veya gece mayalama idealdir. Eğer mayanızın kalitesinden ve özenli baktığınızdan kuşku duymuyorsanız bu peynirimsi kesik görüntü sıcakta kefirin hızlı olması (yazın 8-9 saate kadar kısabiliyor), olduğu halde buzdolabına alınmayıp mayalama süresinin bekletilmesi nedeniyle olur👉bu aslında bozulma değil fazla aktivitedir, olduğu halde sıcakta bekletildikçe mikroflora laktik asit üretimine devam eder, hem asidik hem mikrofloranın enzimatik aktivitesinden dolayı fermente süt biyokimyasıyla ilgili olağan bir durumdur. Kefirinizi karıştırıp soğutup tüketebilirsiniz lezzetinin normale göre ekşi olması olağandır.Bu durum dane mayanıza zarar vermez ama sürekli olursa belli çeşit bakteriler diğerlerine göre dominantlaşır, bozulma değil ama doğal çeşitlilik eşit dağılmaz🤗
Bu durumu engellemek için: 1- Sütün kalitesine ve son tüketim tarihine dikkat edilmeli, alınan günlük süt buzdolabına hızla ulaştırmalı; süt asitliği de sıcaklarda sıkıntı oluyor, sütte bozulma yapan bakteriler hızla gelişerek sütün asitliğini geliştiriyor; bu da kefir yapımını olumsuz etkiliyor 2-Sütü soğuk mayalayabilirsiniz, hızla ortam sıcaklığına ulaşıyor 3-Mayalanma süresince hafifçe çalkalayarak karıştırın, fermantasyon süresine dikkat ederek 7-8 saatten itibaren kıvam artışını fark ettiğinizde hızla süzüp soğutmak gerekiyor;yazın 7-13 saate kadar fermantasyon kısalabiliyor🌞 kefirsiz kalmayın😍 #kefir #sağlıklıbeslenme #danem
Sevgili dostlarımız kefir fermantasyonunda en önemli koşullardan birisi mayalama sıcaklığıdır🤓 Kefir mayalama sıcaklığı 25 derecede 18-22 saat arasında olur🤗Mevsim sıcaklığı fermantasyon süresini çok etkiler👉kışın süt soğuduğu için süre uzar, yazın ise normal istenen sıcaklığın 5-10 derece üzerine çıktığı için mayalama süresi kısalır, bunlar gayet normaldir, yazın mümkünse klimalı 25 derece ortam veya gece mayalama idealdir. Eğer mayanızın kalitesinden ve özenli baktığınızdan kuşku duymuyorsanız bu peynirimsi kesik görüntü sıcakta kefirin hızlı olması (yazın 8-9 saate kadar kısabiliyor), olduğu halde buzdolabına alınmayıp mayalama süresinin bekletilmesi nedeniyle olur👉bu aslında bozulma değil fazla aktivitedir, olduğu halde sıcakta bekletildikçe mikroflora laktik asit üretimine devam eder, hem asidik hem mikrofloranın enzimatik aktivitesinden dolayı fermente süt biyokimyasıyla ilgili olağan bir durumdur. Kefirinizi karıştırıp soğutup tüketebilirsiniz lezzetinin normale göre ekşi olması olağandır.Bu durum dane mayanıza zarar vermez ama sürekli olursa belli çeşit bakteriler diğerlerine göre dominantlaşır, bozulma değil ama doğal çeşitlilik eşit dağılmaz🤗 Bu durumu engellemek için: 1- Sütün kalitesine ve son tüketim tarihine dikkat edilmeli, alınan günlük süt buzdolabına hızla ulaştırmalı; süt asitliği de sıcaklarda sıkıntı oluyor, sütte bozulma yapan bakteriler hızla gelişerek sütün asitliğini geliştiriyor; bu da kefir yapımını olumsuz etkiliyor 2-Sütü soğuk mayalayabilirsiniz, hızla ortam sıcaklığına ulaşıyor 3-Mayalanma süresince hafifçe çalkalayarak karıştırın, fermantasyon süresine dikkat ederek 7-8 saatten itibaren kıvam artışını fark ettiğinizde hızla süzüp soğutmak gerekiyor;yazın 7-13 saate kadar fermantasyon kısalabiliyor🌞 kefirsiz kalmayın😍 #kefir #sağlıklıbeslenme #danem
Kurucu hocalarımızdan Prof.Dr. Zeynep Seydim’in bilgilendirici yazısı👉 Gerçek kefir, sütün elmastan kıymetli “kefir daneleriyle” mayalanmasıyla elde edilir. Kefir daneleri sarımtırak beyaz renkli, mısır patlağı görünümünde ve yarı sert, hafifçe basılınca ezilmesine karşın dağılmayan elastik yapıdadır. Küçüklü büyüklü, düzgün olmayan yuvarlak yapıların çapları 0,1 cm ile 2 cm arasında değişir, büyüklüğü aktivitesini ifade etmez; önemli olan içeriğindeki mikrofloranın kalitesidir. Kefir danesi, %86 su ve %14 kuru maddeden (süt proteinleri, karbonhidrat, yağ ve mineraller) oluşur; kefir danesinin koruyucu dağılmayan granüler dış yapısı, bünyesindeki mikroflorayı zarar verici dış etkilerden korur; bir nevi doğal enkapsülasyon görevi yapmaktadır. Kefir danelerinin fotoğrafı şekilde sunulmuştur. 
Kefir danesi gözle görülebilen bir yapı olmasına karşın kıymetli içeriğindeki bakteri ve mayalar mikroskopla gözlemlenebilir; özellikle scanning elektron mikroskobuyla kefir dane içeriği ve kompleks mikroflora araştırmacılar tarafından uzun yıllar süresince incelenmiştir. Bu karmaşık mikroflora mucizevi dane yapısının içerisine mutlu ve uyumlu bir şekilde yerleştiği, bakterilerin ve mayaların simbiyotik olarak yaşadığı anlaşılmıştır. Bu güzel yazının devamına profildeki linkten ulaşabilirsiniz 👉 https://www.labpoint.net/kefir-dane-mucizesi/ #sağlıklıyaşam #probiotics #kefir #kefirdanesi #kefirgrains #kefirdanem #büyüdanem #güvenilir #gıda #bilgi #danem #kefirzadem
Kurucu hocalarımızdan Prof.Dr. Zeynep Seydim’in bilgilendirici yazısı👉 Gerçek kefir, sütün elmastan kıymetli “kefir daneleriyle” mayalanmasıyla elde edilir. Kefir daneleri sarımtırak beyaz renkli, mısır patlağı görünümünde ve yarı sert, hafifçe basılınca ezilmesine karşın dağılmayan elastik yapıdadır. Küçüklü büyüklü, düzgün olmayan yuvarlak yapıların çapları 0,1 cm ile 2 cm arasında değişir, büyüklüğü aktivitesini ifade etmez; önemli olan içeriğindeki mikrofloranın kalitesidir. Kefir danesi, %86 su ve %14 kuru maddeden (süt proteinleri, karbonhidrat, yağ ve mineraller) oluşur; kefir danesinin koruyucu dağılmayan granüler dış yapısı, bünyesindeki mikroflorayı zarar verici dış etkilerden korur; bir nevi doğal enkapsülasyon görevi yapmaktadır. Kefir danelerinin fotoğrafı şekilde sunulmuştur. Kefir danesi gözle görülebilen bir yapı olmasına karşın kıymetli içeriğindeki bakteri ve mayalar mikroskopla gözlemlenebilir; özellikle scanning elektron mikroskobuyla kefir dane içeriği ve kompleks mikroflora araştırmacılar tarafından uzun yıllar süresince incelenmiştir. Bu karmaşık mikroflora mucizevi dane yapısının içerisine mutlu ve uyumlu bir şekilde yerleştiği, bakterilerin ve mayaların simbiyotik olarak yaşadığı anlaşılmıştır. Bu güzel yazının devamına profildeki linkten ulaşabilirsiniz 👉 https://www.labpoint.net/kefir-dane-mucizesi/ #sağlıklıyaşam #probiotics #kefir #kefirdanesi #kefirgrains #kefirdanem #büyüdanem #güvenilir #gıda #bilgi #danem #kefirzadem
Evet, gerçek kefiri sevdirelim❤️Akademisyenler olarak bilimsel çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimizle güvenilir bilgi vermenin yanısıra kefir ve yoğurt mayalarında yurt dışına bağımlı olduğumuz için Danem kurulmuştur🤗kısa sürede kefirdeki lezzet algısını önemli düzeyde değiştirmeyi başardık😇Kefirzadem içen tadına doyamıyor ki sağlık faydaları lezzetinden de öte💪Yeni çıkan kefirleri merak ediyorsanız hepsi sınırlı içerikteki starter kültürle üretiliyor😏Hazır meyveli kefirlerdeki meyve oranı düşük ve gereksiz katkı maddeleri içeriyor😕Paylaşım için teşekkürler sevgili @arinlihayat #Repost @arinlihayat with @get_repost
Bebeğiniz kefir içiyor mu?

6 aydan itibaren baslayabilirsiniz. Cay kasigiyla verip ay gectikte miktari artirabilirsiniz.

Deneyenler cocugu sevmeyenler var mutlaka cunku biraz baskin hafif eksimsi. Ben daha arin dogmadan tatmistim basta garip geldi ama ictikce alistim icimi temizliyor sanki rahatliyor . Ama sayisiz faydasi var.
Bir kere probiyotik 6 aydan itibaren alistirilirsa kabizlik cekmez cunku sindirim sistemi duzene girer.
Guclu bir kalsiyum kaynagi.
Kemik ve disleri guclendirir.
Boy uzamada etkilidir.

Yogurt yemiyorsa kasikla bardakla kefir verin. 
Sade icmiyor mu ? O zaman bir de boyle deneyelim.
🔸️Elmali
🔸️Kirazlı yada cilekli
🔸️Kayisili , seftalili
🔸️Naneli ( cacik gibi)
🔸️Salatalikli
🔸️Muzlu
🔸️Tarcinli

Daha akliniza gelen bir meyve ile de olur. Tabi hangisi ayina gore uygunsa.

Atin blendere muzu cekin kefirle muzlu kefir .
Salatalığı cekin rondodan karistirin kefirle.biraz nane belki boyle sever.
Ailece sofranizdan eksik etmeyin.
Bir ay alismaz 3 ay alismaz ama sofranizda gordukce siz tukettikce o da zamanla alisir.
Ilk basta koyu gelebilir biraz suyla acin oyle alisir mutlaka

Kefir mayasi canli mayadir. cok titizlik ister. Tezgahta hijyen ister. Kullanilan malzemeler hijyen ister. Hic evde mayalamadim . Yogurt gibi mayaladim oldu bitti diyemiyorum.
Bastan bu yana sadece bu konuda tek olan ulkemizde patentli olan @kefirdanem e guveniyorum.
Migrosdan aliyorum.
Ister sisesini ister evde yapmalik toz kuru halde mayasini.
Bulundugunuz sehirde bazi marketlerde de var bir sorun isterseniz.

#kefir #bebekcorbalari #arinlihayatkef
Evet, gerçek kefiri sevdirelim❤️Akademisyenler olarak bilimsel çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimizle güvenilir bilgi vermenin yanısıra kefir ve yoğurt mayalarında yurt dışına bağımlı olduğumuz için Danem kurulmuştur🤗kısa sürede kefirdeki lezzet algısını önemli düzeyde değiştirmeyi başardık😇Kefirzadem içen tadına doyamıyor ki sağlık faydaları lezzetinden de öte💪Yeni çıkan kefirleri merak ediyorsanız hepsi sınırlı içerikteki starter kültürle üretiliyor😏Hazır meyveli kefirlerdeki meyve oranı düşük ve gereksiz katkı maddeleri içeriyor😕Paylaşım için teşekkürler sevgili @arinlihayat #Repost @arinlihayat with @get_repost Bebeğiniz kefir içiyor mu? 6 aydan itibaren baslayabilirsiniz. Cay kasigiyla verip ay gectikte miktari artirabilirsiniz. Deneyenler cocugu sevmeyenler var mutlaka cunku biraz baskin hafif eksimsi. Ben daha arin dogmadan tatmistim basta garip geldi ama ictikce alistim icimi temizliyor sanki rahatliyor . Ama sayisiz faydasi var. Bir kere probiyotik 6 aydan itibaren alistirilirsa kabizlik cekmez cunku sindirim sistemi duzene girer. Guclu bir kalsiyum kaynagi. Kemik ve disleri guclendirir. Boy uzamada etkilidir. Yogurt yemiyorsa kasikla bardakla kefir verin. Sade icmiyor mu ? O zaman bir de boyle deneyelim. 🔸️Elmali 🔸️Kirazlı yada cilekli 🔸️Kayisili , seftalili 🔸️Naneli ( cacik gibi) 🔸️Salatalikli 🔸️Muzlu 🔸️Tarcinli Daha akliniza gelen bir meyve ile de olur. Tabi hangisi ayina gore uygunsa. Atin blendere muzu cekin kefirle muzlu kefir . Salatalığı cekin rondodan karistirin kefirle.biraz nane belki boyle sever. Ailece sofranizdan eksik etmeyin. Bir ay alismaz 3 ay alismaz ama sofranizda gordukce siz tukettikce o da zamanla alisir. Ilk basta koyu gelebilir biraz suyla acin oyle alisir mutlaka Kefir mayasi canli mayadir. cok titizlik ister. Tezgahta hijyen ister. Kullanilan malzemeler hijyen ister. Hic evde mayalamadim . Yogurt gibi mayaladim oldu bitti diyemiyorum. Bastan bu yana sadece bu konuda tek olan ulkemizde patentli olan @kefirdanem e guveniyorum. Migrosdan aliyorum. Ister sisesini ister evde yapmalik toz kuru halde mayasini. Bulundugunuz sehirde bazi marketlerde de var bir sorun isterseniz. #kefir #bebekcorbalari #arinlihayatkef
Kefir dane mayanıza özenle bakıyorsunuz çok güzel olurken son zamanlarda kefirinizde yabancı koku fark ettiğiniz için bozulduğunu düşünmeniz çok normal👉 ancak bunun genel olarak bilinmeyen masum bir nedeni de olabilir, bize danışan dostlara bu bilgiyi hep verdik: Maya miktarınız arttıysa mikroflora yoğun aktivitesinden koku yoğunlaşabiliyor; mayanızın fazlasını ayırıp normal miktarla kefirinizi mayalarsanız, eğer bulaşı söz konusu değilse koku kalmayacaktır🤗güzel kefirlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz 👍Kefir Dane Mayanızın Bozulduğunu Nasıl Anlarız✍🏻öncelikle kesin bilgi sadece Mikrobiyal analizle anlaşılır🤓bazı bozulma işaretleri: 1-Kefir danesi rengi krem/beyaz olur; eğer dane mayanızda renk değişimi olursa pembeden kahverengiye renkler mayanızda özellikle su veya ortam kaynaklı yabancı mikrop bulaşısı olduğunu işaret eder, kullanmamalısınız💛2-Görünüm değişimi👉yuvarlak granüler yapının değişimi, yaprak gibi açılması👉kullanmamalısınız💐3- koku değişimi👉doğru içeriğe sahip dane ağır, rahatsız edici yabancı kötü kokuya sahip değildir, maya miktarında artış yokken veya azalttığınız halde koku devam ediyorsa daneyi kullanmamalısınız💐4-Kefir ferahlatıcı, hafif köpüklü, lezzetli bir üründür👉dane mayanızla yaptığınız kefirde lezzet değişimi varsa (ekşilik mayalama süresiyle değişim gösterebilir bu değişim normaldir) acılık, hoşa gitmeyen kötü tat👉mayayı kullanmamalısınız💐bu belirtilerden sadece birisi bile dane mayanızı kullanmamanız için yeterlidir☺️kefir danesinin mikrobiyal içeriği çok önemlidir, üretim izinli maya kullanmanızı öneririz🙏💐 #kefir #kefirmayası #danem #endanem #büyüdanem #kefirdanem #kefirgrains #probiotics #güvenilir #bilgi #healthyfood
Kefir dane mayanıza özenle bakıyorsunuz çok güzel olurken son zamanlarda kefirinizde yabancı koku fark ettiğiniz için bozulduğunu düşünmeniz çok normal👉 ancak bunun genel olarak bilinmeyen masum bir nedeni de olabilir, bize danışan dostlara bu bilgiyi hep verdik: Maya miktarınız arttıysa mikroflora yoğun aktivitesinden koku yoğunlaşabiliyor; mayanızın fazlasını ayırıp normal miktarla kefirinizi mayalarsanız, eğer bulaşı söz konusu değilse koku kalmayacaktır🤗güzel kefirlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz 👍Kefir Dane Mayanızın Bozulduğunu Nasıl Anlarız✍🏻öncelikle kesin bilgi sadece Mikrobiyal analizle anlaşılır🤓bazı bozulma işaretleri: 1-Kefir danesi rengi krem/beyaz olur; eğer dane mayanızda renk değişimi olursa pembeden kahverengiye renkler mayanızda özellikle su veya ortam kaynaklı yabancı mikrop bulaşısı olduğunu işaret eder, kullanmamalısınız💛2-Görünüm değişimi👉yuvarlak granüler yapının değişimi, yaprak gibi açılması👉kullanmamalısınız💐3- koku değişimi👉doğru içeriğe sahip dane ağır, rahatsız edici yabancı kötü kokuya sahip değildir, maya miktarında artış yokken veya azalttığınız halde koku devam ediyorsa daneyi kullanmamalısınız💐4-Kefir ferahlatıcı, hafif köpüklü, lezzetli bir üründür👉dane mayanızla yaptığınız kefirde lezzet değişimi varsa (ekşilik mayalama süresiyle değişim gösterebilir bu değişim normaldir) acılık, hoşa gitmeyen kötü tat👉mayayı kullanmamalısınız💐bu belirtilerden sadece birisi bile dane mayanızı kullanmamanız için yeterlidir☺️kefir danesinin mikrobiyal içeriği çok önemlidir, üretim izinli maya kullanmanızı öneririz🙏💐 #kefir #kefirmayası #danem #endanem #büyüdanem #kefirdanem #kefirgrains #probiotics #güvenilir #bilgi #healthyfood
Büyüyo yoğurttan yoğurt mayalanır mı? BüyüYo kuru probiyotik yoğurt mayası aktifleştirmeden mayalanır mı? En sık sorulan sorunuzun cevabı bu paylaşımda☺️Büyüyo yoğurttan yoğurt mayalanabileceğini, yoğurt olacağını; ancak probiyotik seviyesinde azalma olduğunu ve dolayısıyla lezzetinde de biraz daha ekşiliğe kayma olduğunu belirtiyoruz😉bunun için ideal olarak yeni BüyüYo saşeden yapımı öneriyoruz;bu nedenle kutusunda da 3 şase bulunuyor😉ön aktifleştirmede vakit kaybettiğinizi veya zamanınızın olmadığını belirttiğiniz için bir araştırma yaptık📓ArGe ekibimizin planlayarak yaptığı araştırma sonuçları oldukça faydalı🤓BüyüYo yoğurttan bir yemek kaşığı ve önaktifleştirmeden bir BüyüYo saşeyi karıştırıp 2 kg süt için maya olarak kullandık; bu mayadan yapılan BüyüYo yoğurttaki tüm mikrobiyal sayımları yaptık🤝sonuçlar gayet güzel,yoğurt bakterilerinin (S.thermophilus ve L. bulgaricus) sayımları oldukça iyi, probiyotik etkinliği yüksek L.acidophilus da ön aktifleştirme yapılandaki miktarda gelişebiliyor👊Yani bir kere BüyüYo yoğurt yaptıktan sonra ön aktifleştirme yapmadan da kuru mayanızla devam edebilirsiniz. Sadece başka yoğurt ve genler karıştırmamak oldukça önemli🤝 @hacer_avci_ozel e güzel fotoğraf için çok teşekkürler😘 #yoğurt #sağlık #health #büyüyo #yoğurtmayası #danem #fermantasyon #probiyotik #araştırma #bilim #prebiyotik #yoğurt #probiyotik
Büyüyo yoğurttan yoğurt mayalanır mı? BüyüYo kuru probiyotik yoğurt mayası aktifleştirmeden mayalanır mı? En sık sorulan sorunuzun cevabı bu paylaşımda☺️Büyüyo yoğurttan yoğurt mayalanabileceğini, yoğurt olacağını; ancak probiyotik seviyesinde azalma olduğunu ve dolayısıyla lezzetinde de biraz daha ekşiliğe kayma olduğunu belirtiyoruz😉bunun için ideal olarak yeni BüyüYo saşeden yapımı öneriyoruz;bu nedenle kutusunda da 3 şase bulunuyor😉ön aktifleştirmede vakit kaybettiğinizi veya zamanınızın olmadığını belirttiğiniz için bir araştırma yaptık📓ArGe ekibimizin planlayarak yaptığı araştırma sonuçları oldukça faydalı🤓BüyüYo yoğurttan bir yemek kaşığı ve önaktifleştirmeden bir BüyüYo saşeyi karıştırıp 2 kg süt için maya olarak kullandık; bu mayadan yapılan BüyüYo yoğurttaki tüm mikrobiyal sayımları yaptık🤝sonuçlar gayet güzel,yoğurt bakterilerinin (S.thermophilus ve L. bulgaricus) sayımları oldukça iyi, probiyotik etkinliği yüksek L.acidophilus da ön aktifleştirme yapılandaki miktarda gelişebiliyor👊Yani bir kere BüyüYo yoğurt yaptıktan sonra ön aktifleştirme yapmadan da kuru mayanızla devam edebilirsiniz. Sadece başka yoğurt ve genler karıştırmamak oldukça önemli🤝 @hacer_avci_ozel e güzel fotoğraf için çok teşekkürler😘 #yoğurt #sağlık #health #büyüyo #yoğurtmayası #danem #fermantasyon #probiyotik #araştırma #bilim #prebiyotik #yoğurt #probiyotik
SDÜ Gıda Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Ece Söğüt ve öğretim üyesi Prof. Dr. Atıf Can Seydim’in yaptığı araştırma uluslararası bilimsel dergide yayınlandıktan sonra Amerika’daki Science Trends magazinel bilim dergisi de röportaj yaptı; linkine PROFİLDEN ulaşabilirsiniz😊 Hocalarımızı bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz👏👏 Çalışmanın Türkçe özeti: Petrol-bazlı plastiklere alternatif gıda ambalaj malzemeleri
Ambalajlama, gıda ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaştırılana kadar geçen süre içerisinde gıdayı korumayı ve gıdanın raf ömrünü uzatmayı amaçlar. Günümüzde kullanılan gıda ambalaj malzemelerinin büyük bir çoğunluğu petrol bazlı ürünlerdir ve gıdanın tüketim ömrü kısa olduğu için kısa süre içerisinde çöpe atılarak doğada birikmektedir. Petrol bazlı plastikler oldukça sağlam bir yapıya sahip olmasına ragmen bu plastiklerin, sera gazı emisyonu, çevre kirliliği, doğada uzun süreler boyunca (200-500 yıl) yok olmama, ekosisteme zarar verme ve gıda zincirinde hasara yol açma gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için kullanılan yöntemlerden biri petrol bazlı plastik ambalaj malzemeler yerine, biyoplastikler gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen plastiklerin kullanılmasıdır.Günümüzde hem sanayi hem de araştırmacılar biyobozunur gıda ambalaj materyalleri üzerine denemeler yapmaktadır. Biyoplastikler, petrol bazlı plastiklere göre daha çevreci özelliklere sahip olsa da, gıdayı raf ömrü boyunca koruyamama, bariyer özelliklerinin zayıf olması, üretim maliyetlerinin yüksek olması gibi özelliklerinden dolayı sınırlı kullanım alanine sahiptir. Bu yüzden biyoplastikler ve petrol bazlı plastikler bir arada kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra, biyoplastiklerin özelliklerini geliştirmek için nano boyutlu dolgu maddeleri kullanılarak yeni ambalaj malzemesi olan nano-kompozitler oluşturulmaktadır. Bu alanda, biyo-bazlı nano-kompozitlerin en kısa sürede petrol bazlı plastiklerin yerini alacağı öngörülmektedir. (Devamı yorumda) #sdü #araştırma #teknoloji #bilim #science #sciencetrends #ambalaj #foodpackaging #gıda
SDÜ Gıda Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Ece Söğüt ve öğretim üyesi Prof. Dr. Atıf Can Seydim’in yaptığı araştırma uluslararası bilimsel dergide yayınlandıktan sonra Amerika’daki Science Trends magazinel bilim dergisi de röportaj yaptı; linkine PROFİLDEN ulaşabilirsiniz😊 Hocalarımızı bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz👏👏 Çalışmanın Türkçe özeti: Petrol-bazlı plastiklere alternatif gıda ambalaj malzemeleri Ambalajlama, gıda ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaştırılana kadar geçen süre içerisinde gıdayı korumayı ve gıdanın raf ömrünü uzatmayı amaçlar. Günümüzde kullanılan gıda ambalaj malzemelerinin büyük bir çoğunluğu petrol bazlı ürünlerdir ve gıdanın tüketim ömrü kısa olduğu için kısa süre içerisinde çöpe atılarak doğada birikmektedir. Petrol bazlı plastikler oldukça sağlam bir yapıya sahip olmasına ragmen bu plastiklerin, sera gazı emisyonu, çevre kirliliği, doğada uzun süreler boyunca (200-500 yıl) yok olmama, ekosisteme zarar verme ve gıda zincirinde hasara yol açma gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için kullanılan yöntemlerden biri petrol bazlı plastik ambalaj malzemeler yerine, biyoplastikler gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen plastiklerin kullanılmasıdır.Günümüzde hem sanayi hem de araştırmacılar biyobozunur gıda ambalaj materyalleri üzerine denemeler yapmaktadır. Biyoplastikler, petrol bazlı plastiklere göre daha çevreci özelliklere sahip olsa da, gıdayı raf ömrü boyunca koruyamama, bariyer özelliklerinin zayıf olması, üretim maliyetlerinin yüksek olması gibi özelliklerinden dolayı sınırlı kullanım alanine sahiptir. Bu yüzden biyoplastikler ve petrol bazlı plastikler bir arada kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra, biyoplastiklerin özelliklerini geliştirmek için nano boyutlu dolgu maddeleri kullanılarak yeni ambalaj malzemesi olan nano-kompozitler oluşturulmaktadır. Bu alanda, biyo-bazlı nano-kompozitlerin en kısa sürede petrol bazlı plastiklerin yerini alacağı öngörülmektedir. (Devamı yorumda) #sdü #araştırma #teknoloji #bilim #science #sciencetrends #ambalaj #foodpackaging #gıda